ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19


Клинични критерии:

Всяко лице с поне един от следните симптоми [1]:
 • кашлица;
 • треска;
 • затруднено дишане;
 • внезапна поява на аносмия, аrеузия или дисгеузия.

Диагностични образни критерии:

Рентгенологични данни за лезии, съвместими с COVID-19

Лабораторни критерии:

Откриване на нуклеинова киселина на SARS-CoV-2 в клинични проби

Епидемиологични критерии:

Поне една от посочените две епидемиологични връзки:
 • близък контакт [2] с потвърден случай на COVID-19 в рамките на 14 дни преди появата на симптомите;
 • лицето е бил живущ или персонал, в рамките на 14 дни преди появата на симптомите, в социална услуга от резидентен тип в общността (специализирана институция за предоставяне на социални услуги), в която има установено предаване на COVID-19.

Класификация на случай:

А. Възможен случай:
Всяко лице, отговарящо на клиничните критерии.
Б. Вероятен случай:
Всяко лице, отговарящо на клиничните критерии и наличие на епидемиологична връзка
или
Всяко лице, отговарящо на диагностичните образни критерии.
В. Потвърден случай:
Всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии

[1] Допълнителни по-малко специфични симптоми са главоболие, втрисане, мускулни болки, умора, повръщане и/или диария
[2] Близкият контакт се определя като:
 • съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;
 • директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);
 • директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
 • директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин.;
 • престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за15 мин. и на разстояние минимум 2 метра;
 • здравен работник или друго лице, полагащ директни грижи за пациент с COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните превозни средства;
 • пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелия (ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция, за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в самолета).
При определяне на близките контактни на потвърден случай на COVID-19 трябва да се има предвид всяко лице, осъществило контакт в рамките на 48 часа преди и до 14 дни след появата на симптомите при заболелия. Ако потвърденият случай е асимптоматичен, като контактен се определя всяко лице, осъществило контакт със случая в рамките на 48 часа преди до 14 дни след вземането на пробата, довела до лабораторното потвърждаване.
2018-2022 © Национална научна програма "Електронно здравеопазване в България" (е-здраве) | Система за бързи известия