Проф. д-р Евгений Христов Кръстев - ФМИ, катедра Мехатроника, Роботика и Механика
Телефон: (02) 8161 503 | Имейл: eck@fmi.uni-sofia.bg | Кабинет: ФМИ-503

Лилия Ангелова - зам. гл. счетоводител на СУ
Телефон: +359 2 8161 513, +359 2 8657 002 | Имейл: lili@fmi.uni-sofia.bg | Кабинет: ФМИ-214

Проф. д-р Калинка Михайлова Калоянова - ФМИ, катедра Компютърна Информатика
Телефон: +359 2 8161 594 | Имейл: kkaloyanova@fmi.uni-sofia.bg | Кабинет: ФМИ

Проф. д-р Мария Михайлова Нишева - ФМИ, катедра Компютърна Информатика
Телефон: +359 2 8161 729 | Имейл: marian@fmi.uni-sofia.bg | Кабинет: ФМИ

Проф. д-р Владимир Тодоров Димитров - ФМИ, катедра Компютърна Информатика
Телефон: +359 2 8161 594 | Имейл: cht@fmi.uni-sofia.bg | Кабинет: ФМИ

Доц. д-р Димитър Иванов Василев - ФМИ, катедра Компютърна Информатика
Телефон: +359 2 8161 679 | Имейл: jim6329@gmail.com | Кабинет: ФМИ

Доц. д-р Павел Илиев Павлов - ФМИ, катедра Компютърна Информатика
Телефон: +359 2 8161 729 | Имейл: pavlovp@fmi.uni-sofia.bg | Кабинет: ФМИ

Доц. д-р Иван Николаев Станев - ФМИ, катедра Компютърна Информатика
Телефон: +359 2 8161 679 | Имейл: instanev@fmi.uni-sofia.bg | Кабинет: ФМИ

Доц. д-р Любомир Кирилов Киров - МУ, Катедра "Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве"
Телефон: +359 887 626 562 | Имейл: kirov.lyubomir@gmail.com | Кабинет: МУ

Гл. ас. д-р Йоаннис Парменион Патиас - ФМИ, катедра Компютърна Информатика
Телефон: +359 2 8161 679 | Имейл: patias@fmi.uni-sofia.bg | Кабинет: ФМИ

Ас. Мария Петкова Колева - ФМИ, катедра Компютърна Информатика
Телефон: +359 2 8161 679 | Имейл: mkoleva@fmi.uni-sofia.bg | Кабинет: ФМИ

Ас. Емануела Димитрова Митрева - ФМИ, катедра Компютърна Информатика
Телефон: +359 2 8161 594 | Имейл: az@petko.info | Кабинет: ФМИ

Христо Кюркчиев - ФМИ, катедра Компютърна Информатика, докторант
Телефон: +359 2 8161 679 | Имейл: hkyurkchiev@gmail.com | Кабинет: ФМИ

Илиян Недков Михайлов - ФМИ, катедра Компютърна Информатика, докторант
Телефон: +359 2 8161 679 | Имейл: mihaylov@fmi.uni-sofia.bg | Кабинет: ФМИ

Петко Валентинов Ковачев - ФМИ, катедра Компютърна Информатика, докторант
Телефон: +359 2 8161 503 | Имейл: az@petko.info | Кабинет: ФМИ

Симеон Абанос - ФМИ, катедра Компютърна Информатика, докторант
Телефон: +359 2 8161 503 | Имейл: simeonabanos@gmail.com | Кабинет: ФМИ

Александрина Георгиева Ламбова - ФМИ, студент МП "Био- и медицинска информатика"
Телефон: +359 2 8161 503 | Имейл: sanilambova@gmail.com | Кабинет: ФМИ

Елена Росенова Чапарова - ФМИ, студент МП "Био- и медицинска информатика"
Телефон: +359 2 8161 503 | Имейл: elenachaparova@gmail.com | Кабинет: ФМИ