Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации в ННП еЗдраве (18-20 декември 2022, Велинград)

По време на Работната среща бяха докладвани последните научно- приложни резултати в изпълнение на Задача 3 от Работен пакет 1 и Задача 2 от Работен пакет 4:
  • създаване на XML модел на Медицинско трудово досие по стандарта EN 13606
  • създаване на примерни потребителски случаи на медицинско трудово досие, посредством XML инстанции на модела
  • валидиране на XML инстанциите спрямо типовете данни в стандарта EN 13606
  • създаване и тестване на прототип на уеб приложение от тип сървър-клиент за демонстриране на семантична оперативна съвместимост при обмен на медицински трудови досиета

Заключителна конференция ННП "Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)". Резултати и приложения в практиката. 1-2 Декември 2022г. Медицински университет - Пловдив.


Официално откриване. Представяне на ННП "е-Здраве". Обобщени научни и приложими резултати в изпълнение работните пакети (РП1, РП2, РП3, РП4, РП5, РП6, РП7, РП8, РП9) от ННП "е-Здраве". Представяне на партньорите, дискусии.

Резултатите от изпълнението на Национална Научна Програма еЗдраве по създаване на OMOP CDM база от данни за диабет бяха представени по време на Health Data Forum Global Hybrid Summit, състоял се 15-18 ноември в гр. Порто, Португалия.


Health Data Forum е неправителствена и нестопанска инициатива, която насърчава здравеопазването. Организирана и проведена е от Факултета по медицина на Университета на Порто (FMUP Porto University's Medical School with MEDCIDS) и i-HD (Европейски институт за иновации чрез здравни данни).

ННП еЗдраве на заседание на експертния съвет за "Наука, технологии и иновации" към кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, с домакин Втора градска Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) /01.11.2022/


На тема "Възможности за приложение на резултатите от научните изследвания в Националната научна програма (ННП) „е-Здраве“ в Столичното здравеопазване" с асоцииран партньор Столична община

СУ "Св. Климент Охридски" е приет за член на Европейската Федерация за Медицинска Информатика - EFMI

EFMI

Представяне на ННП еЗдраве в предаване Кардиограма на ТВ Евроком (юли, 2021)

Уебинар "е-Здраве - постижения и перспективи: Фокус върху нови технологични продукти"
17 ноември 2020г.
Национална Научна Програма "Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)"

Откриха RILabi2030 и представиха текущи резултати от Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България“

Научно-индустриалната лаборатория "Индустрия i2030" (RILabi2030) бе открита през май в сградата на Института по информационни и комуникационни технологии - БАН.

RILabi2030 си поставя за цел да реализира идеята за цифрова интеграция на наука, бизнес и обучение и подпомага изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София.