Представяне на ННП еЗдраве в предаване Кардиограма на ТВ Евроком (юли, 2021)

Уебинар "е-Здраве - постижения и перспективи: Фокус върху нови технологични продукти"
17 ноември 2020г.
Национална Научна Програма "Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)"Откриха RILabi2030 и представиха текущи резултати от Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България“

Научно-индустриалната лаборатория "Индустрия i2030" (RILabi2030) бе открита през май в сградата на Института по информационни и комуникационни технологии - БАН.

RILabi2030 си поставя за цел да реализира идеята за цифрова интеграция на наука, бизнес и обучение и подпомага изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София.