[1] Evgeniy Krastev*, Dimitar Tcharaktchiev, Petko Kovatchev, Simeon Abanos, "Diabetes and Obesity in Bulgaria. Study of a Large Number of Outpatient Records from 2018", 20th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH 2022) https://www.icimth.com/, Athens Greece, 01 July - 03 July 2022 (accepted, in print)
* Изнесъл доклада

[2] Dimitar Tcharaktchiev*, Evgeniy Krastev*, Patrick Petrossians, Simeon Abanos, Hristo Kyurkchiev, Petko Kovatchev, "Cross-border Exchange of Clinical Data using Archetype Concepts Compatible with the International Patient Summary", 30th Medical Informatics Europe conference (MIE 2020) https://mie2020.org/en/, Geneva Switzerland, 29 April - 2 May 2020 (accepted, in print)
* Изнесъл доклада

[3] Evgeniy Krastev*, Dimitar Tcharaktchiev, Kalinka Kaloyanova, Lyubomir Kirov, Petko Kovatchev, Simeon Abanos, Nonka Mateva, "Standards Based Adaptation of Clinical Documents for Interoperability of e-Health Services", In Proc. (ISGT 2020) https://isgt.fmi.uni-sofia.bg/ (accepted, in print)
* Изнесъл доклада

[4] Maria Nisheva*, Hristo Georgiev and Pavel Pavlov, Building a Semantic Repository for Outpatient Sheets, In Proc. (ISGT 2020) https://isgt.fmi.uni-sofia.bg/ (accepted,in print)
* Изнесъл доклада

[5] Evgeniy Krastev*, Dimitar Tcharaktchiev*, Emanuil Markov, "System of Criteria for Treatment Evaluation of Acromegaly in Bulgaria", International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare, ICIMTH, Athens Greece July 3-5, 2020 https://www.icimth.com/ (accepted,in print)
* Изнесъл доклада

[6] Iliyan Mihaylov, Maria Nisheva-Pavlova*, Dimitar Vassilev, "An Approach for Semantic Data Integration in Cancer Studies", изнесен на "Computational Science in the Interconnected World" (ICCS 2019, https://www.iccs-meeting.org/iccs2019/)
* Изнесъл доклада

[7] Kalinka Kaloyanova*, Evgeniy Krastev and Emanuela Mitreva, "Extracting Data from General Practitioners' XML Reports in Bulgarian Healthcare to Comply with ISO/EN 13606", изнесен на "9th Balkan Conference on Informatics" (BCI'19) http://www.bci2019.cceng.eu/
* Изнесъл доклада

[8] Evgeniy Krastev*, Dimitar Tcharaktchiev, Lyubomir Kirov, Petko Kovatchev, Simeon Abanos and Alexandrina Lambova, "Software Implementation of the EU Patient Summary with Archetype Concepts", GLOBAL HEALTH 2019, The Eighth International Conference on Global Health Challenges, Porto, Portugal, from September 22, 2019 to September 26, 2019
* Изнесъл доклада

[9] Evgeniy Krastev*, Challenges in the implementation of a standard International Patient Summary (IPS) across EU countries, Poster session New Trends in Citizen-oriented Services in GLOBAL HEALTH 2019, The Eighth International Conference on Global Health Challenges, Porto, Portugal, from September 22, 2019 to September 26, 2019
* Изнесъл доклада

[10] Петко Ковачев, "Моделиране на електронни рецепти в българското здравеопазване", Доклад на 30-та Юбилейна Асамблея на ИМАБ (https://www.imab-bg.org/), 18-21 Октомври 2020г.

[11] Симеон Абанос, Евгений Кръстев, "Управление на данни от клинични пътеки на openEHR платформа" Доклад на 30-та Юбилейна Асамблея на ИМАБ (https://www.imab-bg.org/), 18-21 Октомври 2020г.

[12] Илиян Михайлов, Евгений Кръстев, Мария Нишева-Павлова, Димитър Василев, Преобразуване на данни от линични записи за интегриране с информационни системи за електронно здравеопазване, Трета Национална конференция по Общественото здраве - капиталът на бъдещето, 30 Май - 01 Юни 2019г., Пловдив, България

[15] Evgeniy Krastev "Приложни резултати в изпълнение на Работен пакет 1", Научен семинар на ННП еЗдраве – Хисаря, Февруари 2020г.

[16] Симеон Абанос, "Електронно здравеопазване, основано на архетипи от клинични данни" Пролетна научна конференция Март 2022 Факултет по Математика и Информатика, СУ "Св. Климент Охридски"

[17] Петко Ковачев, "Анализ на медицински данни от реалната клинична практика" Пролетна научна конференция Март 2022 Факултет по Математика и Информатика, СУ "Св. Климент Охридски"

[18] Димитър Чаръкчиев, Евгений Кръстев, Петко Ковачев, Симеон Абанос, Лъчезара Манева, Антон Величков, "Захарен диабет и затлъстяване при деца и младежи в България", XIII Национална Конференция за педиатри и ОПЛ с международно участие: Децата на България, 05-07 Май 2022г., Свети Влас

[19] Евгений Кръстев, Петко Ковачев, Симеон Абанос, Димитър Чаръкчиев, "Информационна система за регистрация на заразни заболявания", Заседание на Експертния съвет за Наука, технологии и иновации към кмета на Столична община, Втора градска Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) на 1.11.2022г.

[20] Евгений Кръстев, "Обобщени научни и приложни резултати в изпълнение на Работен пакет 1 от ННП еЗдраве", Заключителна научна конференция на ННП Електронното здравеопазване в България (еЗдраве). Резултати и приложения в практиката, Пловдив 01.12.2022 - 03.12.2022

[21] Евгений Кръстев, "Медицинско трудово досие по стандарта на EN 13606", Заключителна работна среща на ННП еЗдраве, Велинград 18.12.2022 - 20.12.2022