Зачислен докторант: Симеон Симеонов Абанос, Тема на дисертационната работа: "Моделиране и управление на клинични данни, ориентирани към архетипи"

Докторска програма: MI 46I 0402D "Информационни системи" (Бази от данни)

Научни ръководители: Проф. д-р Евгений Кръстев, Проф. д-р Димитър Чаръкчиев

Зачислен докторант: Петко Валентинов Ковачев, Тема на дисертационната работа: "Моделиране и управление на бази от данни в електронното здравеопазване"

Докторска програма: MI 46I 0402D "Информационни системи" (Бази от данни)

Научни ръководители: Проф. д-р Евгений Кръстев, Проф. д-р Димитър Чаръкчиев