Научно-индустриалната лаборатория „Индустрия i2030“ (RILabi2030) бе открита през май в сградата на Института по информационни и комуникационни технологии - БАН.

RILabi2030 си поставя за цел да реализира идеята за цифрова интеграция на наука, бизнес и обучение и подпомага изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София.

Лабораторията поставя силен акцент върху цифровите умения. Това дава възможност да се покажат силните страни на българските научни изследователи и повече млади хора да бъдат насърчени да изберат кариера в науката.

Откриването беше съпроводено с представяне на текущи резултати от Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве), финансирана от Министерство на образованието и науката.

Резултатите представи Консорциум от Медицински университет - София, БАН чрез Института по информационни и комуникационни технологии, СУ „Св. Климент Охридски“, МУ-Пловдив, ТУ-София, Тракийски университет - Стара Загора и МУ - Плевен.

Присъстващите се запознаха с Методология за осигуряване на семантична оперативна съвместимост и обмен на данни съгласно европейски стандарти, както и с извличане от неструктурирани медицински записи на съществени клинични показатели и оценяванена ефективността от лечението при болни от захарен диабет.

12.06.2019г.