Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации

По време на Работната среща бяха докладвани последните научно- приложни резултати в изпълнение на Задача 3 от Работен пакет 1 и Задача 2 от Работен пакет 4:

  • създаване на XML модел на Медицинско трудово досие по стандарта EN 13606
  • създаване на примерни потребителски случаи на медицинско трудово досие, посредством XML инстанции на модела
  • валидиране на XML инстанциите спрямо типовете данни в стандарта EN 13606
  • създаване и тестване на прототип на уеб приложение от тип сървър-клиент за демонстриране на семантична оперативна съвместимост при обмен на медицински трудови досиета
Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации Заключителна Работна Среща на Партньорските Организации