ННП е-Здраве на заседание 3
ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ за „Наука, технологии и иновации“ към кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, с домакин Втора градска Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ)

На тема „Възможности за приложение на резултатите от научните изследвания в Националната научна програма (ННП) „е-Здраве“ в Столичното здравеопазване“ с асоцииран партньор Столична община

Презентация: Линк

ННП е-Здраве на заседание на експертния съвет за "Наука, технологии и иновации" към кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, с домакин Втора градска Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) /01.11.2022/